Etableringstilskudd

Nyetablering

Beskrivelse fra søker

Forest People AS er et nyoppstartet film- og tv-produksjonsselskap i Kautokeino som tar
sikte på å bli en viktig del av et blomstrende filmmiljø i nord-norge og Sápmi. Nå må
selskapet gjøre en del investeringer som gjør at vi kan utvikle oss ytterligere samt levere
mer en vi har gjort hittil. Etableringsstøtten vil gjøre oss i stand til å ta flere oppdrag og
mer ambisiøse oppdrag enn hittil.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2020 - Oktober 2020

Tilskuddssum

10000

Prosjekteier

Forest People AS

Kontaktperson

Lisa Marie Kristensen