Forprosjekt for å klargjøre for videre produksjon og sikre arbeidsplasser ved internutvikling innen industrisøm

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Vi ønsker å jobbe målrettet med utvikling/opplæring av våre nye ansatte innenfor sluttmontasje av Venor gamme og Venor lavvo. Opplæringen vil bli intensiv og spisset med en til en opplæring mellom de med fagbrev og de nyansatte.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2020-August 2020

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Arctic Lavvo AS

Kontaktperson

Anders Bongo-Wiik