Forprosjekt masseproduksjon Tundra Drone Light

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Tundra Drone AS søker om støtte til å gjennomføre forprosjekt for masseproduksjon av Tundra Drone Light. Tundra Drone Light er verdens første bevegelig og kraftigste dronelys for DJI Mavic 2 drone. Denne dronen er verdens mest solgte og er kåret til den beste kameradronen for forbrukere, av Digital Camera World. Mer informasjon om Tundra Drone Light finnes på Tundradrone.com.Tundra Drone Light forventes å bli ferdigutviklet til våren. Selv om produktet er ferdigutviklet til å bli salgbar og produserbar, så finnes det ingen modell for hvordan produktet skal settes sammen og heller ikke hvordan kvalitet skal sikres. Forprosjektet skal utvikle en modell for masseproduksjon av Tundra Drone Light. Dette inkluderer utvikling og testing av verktøy for plaststøping, -produksjonslinje og -kvalitetskontroll, for å masseprodusere vårt nye produkt. Det skal resultere i en fullstendig beskrivelse av masseproduksjonsmodellen og utvikling og testing av plaststøpeverktøyet. Forprosjektet for masseproduksjon er en forutsetning for at vi kan sette i gang selve masseproduksjonen og få selskapet i drift

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

April 2020-Oktober 2020

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Tundra Drone AS

Kontaktperson

Tor Erik Somby