Samarbeid om bedre folkehelse i Kautokeino

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Vi ønsker å kartlegge behovet for at private aktører samles i et senter for å fremme folkehelsa i samarbeid med det offentlige helsevesenet, lag og foreninger. Vi ønsker å undersøke om det kan være interesse og etterspørsel etter et helsefremmende møtested uavhengig av religion, kultur, språk, alder, kjønn og legning i bygda. - Er det behov og marked for en «Frisklivssentral» ?

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Februar 2020-Oktober 2020

Tilskuddssum

75000

Prosjekteier

Vuoibmi

Kontaktperson

Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Ingá Márjá Sarre, Berit Anne Reinås og Gerlinde Thiessen