Utrede mulighetene for et profesjonelt rådgivnings- og ressurssenter for reindrifta i Kautokeino

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Oppdragsgiver mål med forstudiet er å skape et robust grunnlag for etablering av et rådgivnings- og ressurssenter som jobber med reindriftsrelaterte saker. Under forstudien er det viktig å gjennomføre en behovskartlegging for å innhente så mye informasjon som mulig fra sentrale nøkkelressurser i reindriftsnæringen, for å kartlegge hvilket behov reindriften ser og hvilke muligheter som et fremtida ressurssenter kan tilby reindriftsnæringen

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juni 2020-Oktober 2020

Tilskuddssum

292500

Prosjekteier

Ovddos

Kontaktperson

Arctic Prime v/Katarina Påve-Gaup