SMB-utvikling

Prosjektleder

Olga Goldfain

Prosjektperiode

Les mer

Om prosjektet

Formålet med SMB utvikling er å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.
SMB utvikling omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for spesifikke utviklingsprosjekter i bedriftene. Formålet med forstudien er å avdekke hvilke bedrifter i omstillingsområdet som er best egnet til å delta i utviklingsprogrammet. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig innsatsvilje, som får tilbud om å delta i forprosjektfasen. Dette avgjøres av omstillingsstyret.

https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/smb-utvikling/

Prosjektleder

Olga Goldfain

Olga Goldfain

Olga Goldfain er daglig leder for Integrails AS og leder dette prosjektet for SMB-utvikling i Kautokeino.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Ovddos

Prosjektplan