top of page
Søk

Hun skrev strategien og jobber nå for å nå målene i strategien

Ovddos har fått en ny medarbeider og det er Katarina Påve-Gaup som tidligere har jobbet i Arctic Prime som konsulent for næringslivet og samfunnet.


Katarina Påve-Gaup startet i jobben 1. september og er nå i 100 % stilling som prosjektleder for Sapmi Business Arena og prosjektkoordinator for alle våre egne prosjekter. Hun vil jobbe med å igangsette prosjekter internt i Ovddos som skal bidra til å utvikle næringslivet og samfunnet i Kautokeino, samt koordinere alle pågående prosjekter og videreutvikle disse.


Katarina som opprinnelig er fra Jokkmokk i Sverige, men som nå bor i Karasjok har lang og bred erfaring fra næringsutviklings feltet og har lenge jobbet som prosjektleder i veldig mange forskjellige samiske næringslivs- og samfunnsprosjekter. Blant annet har hun jobbet med etablering av Sápmi Næringshage, Organisasjonsutvikling av Sámerådet, World Indigenous Broadcasting Conference og Indigee - entreprenørskapsprogram for samiske ungdommer.


- Guovdageaidnu har en visjon som er veiviseren i Sápmi. Ovddos har åpnet så mye dører til samfunns- og næringsutvikling i kommunen og det er en glede å få æren med å jobbe overordna med utviklingsprosjekt i regi av Ovddos, forteller Katarina.


Mange i samfunnet kjenner henne som en dame med mye energi, engasjement og som en resultatorientert dame. Katarina synes at det er viktig at Ovddos fortsetter med det viktige arbeidet man har igangsatt og mener at Ovddos er en veldig viktig aktør i utvikling av næringslivet i Sápmi og generelt for hele det samiske samfunnet. Hun sier at hun er veldig stolt over den jobben Ovddos har gjort hittil og gleder seg til veien videre.

Det kuleste er jo at det var hun som skrev omstillingsplanen for Kautokeino kommune før Ovddos ble stiftet i 2019

- Vi har jo i flere år samarbeidet med henne der vi har kjøpt prosjektledelsesoppdrag fra henne for Ovddos i Sápmi Business Arena prosjektet, Nannet-prosjektet og det siste som prosjektleder for duodjiprosjektet. Og det kuleste er jo at det var hun som skrev omstillingsplanen for Kautokeino kommune før Ovddos ble stiftet i 2019, så vi har fått en enormt kompetent og flink dame med på laget og vi ønsker bare Katarina varmt velkommen til Ovddos, sier Daglig leder i Ovddos, Ann Catharina Lango.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page