top of page
Søk

Pressemelding: Første år i omstilling viser gode resultater

Oppdatert: 18. feb. 2021

Styret i Ovddos har i forrige uke behandlet årsrapport for 2020. Årsrapporten viser at Kautokeino kommune sitt omstillingsprogram har hatt gode resultater det første året i omstillingsperioden.


2020 har vært et vanskelig år for næringslivet og samfunnet forøvrig, men ut i fra våre resultater har året vært positivt til tross for pandemien. Målet var at Ovddos skulle bidra til å skape 11 nye arbeidsplasser i 2020, vi har hittil klart å bidra til 13 nye arbeidsplasser. I tillegg vet vi at det er blitt skapt enda flere arbeidsplasser i 2020 av aktører som ikke har vært innom Ovddos systemet, sier daglig leder Ann Catharina Lango.

Ovddos har i 2020 igangsatt, støttet og gjennomført totalt 38 prosjekter, av forskjellige størrelsesorden. De største prosjektene er ressurs- og rådgivningssenter der forprosjektet nå er i startfasen, eisemålsutviklingsprosjektets fase "fra ord til handling" er godt i gang, og det er også støttet og igangsatt flere mindre prosjekter som over tid har potensiale for å gi positive effekter.Vi ser at næringslivet har vilje og ønske om å utvikle seg, både ved at etablerte bedrifter gjennomfører kompetanseheving, profesjonalisering og innleder samarbeid med andre. Det er også gledelig å se at vi har unge gründere som starter opp med egen arbeidsplass, sier styreleder Berit Anne S. Triumf.

Styreleder om saken på GLR kan du høre her

Omstillingsprogrammet gjennomføres i samarbeid med mange offentlige aktører. Kautokeino kommune er eier av prosjektet og bidrar med egne midler og er den viktigste tilrettelegger for prosjektet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med størstedelen av finansieringen. Innovasjon Norge som kompetansesenter bidrar med kompetanse, forskjellige verktøy og støtte i det daglige arbeidet, og Sametinget, Sápmi Næringshage, Nav og kommunale avdelinger og ansatte er viktige samarbeidspartnere.


- Vi følger den gode planen som Kautokeino kommune i 2019 vedtok, og vi har mange gode støttespillere som gir oss uvurderlig god hjelp i det strategiske og daglige arbeidet. Vi har en kompetent og engasjert styre, vi har ressurser tilgjengelig, både kapital og kompetanse, og det viktigste er kanskje at næringslivet og samfunnet selv ønsker utvikling. Det tror jeg er bakgrunnen for de gode resultatene, sier daglig leder Lango.
Årsrapport Ovddos 2020
.pdf
Last ned PDF • 1.09MB


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page