top of page
Søk

- Samarbeid er et nøkkelord for å nå resultater for lokalsamfunnet

Samtidig som tall for Ovddos viser et godt år i 2021, er planene klare også for i år å gjennomføre spennende prosjekter - som skal bidra positivt for samfunnet i Kautokeino og for det samiske samfunnet.

Daglig leder Ann Catharina Lango under åpning av Sápmi Business Arena i mars i år. Bilde: Ánne Kátjá Gaup/Johtti Productions


Styret i Ovddos har godkjent omstillingsprogrammets årsrapport for 2021 og handlingsplan for 2022, og administrasjonen gleder seg til nye spennende tiltak for å nå målene i omstillingsplanen.

- Handlingsplanen for året gir føringer for tiltak fordelt på innsatsområdene i omstillingsprogrammet. Vi skal gjennom tiltakene bidra til vekst og positiv fremgang, enten ved å gjennomføre prosjekter og tiltak eller støtte gode prosjekter som samsvarer med de målene som er satt i omstillingsprogrammet, forteller daglig leder i Ovddos, Ann Catharina Lango.


Samarbeid på tvers av sektorer og organisasjoner

Måltallet for dette året er 24 nye arbeidsplasser, som skal vise endringstakten i samfunnet. Omstillingsprogrammet fokuserer på tre innsatsområder som har særlig utviklingsmulighet: næringsliv, samfunn og kultur- og kreative næringer.

­- For at store prosjekter og viktige tiltak skal kunne være gjennomførbare, er kompetanse og samhandling et viktig nøkkelord. Noe av det vi ser i våre prosjekter er viktigheten av godt samarbeid mellom ulike aktører og på tvers av sektorer og organisasjoner. Det er gjennom samarbeid at det er mulig å oppnå store resultater og gjøre nytte av potensialet for vekst med utgangspunkt i den sterke samiske identiteten, sier Lango.


- Nærmest vokst opp med denne pandemien

Ovddos legger også nå ut sin årsrapport for 2021 – et positivt år for omstillingsprogrammet til tross for at koronarestriksjoner blant annet har gjort at prosjekter og kurs har måttet bli utsatt.

- Dette er forsåvidt ikke uvanlig for virksomheten til Ovddos, da Ovddos nærmest har vokst opp med denne pandemien. Og omstillingsprogrammet er jo i seg selv også et tiltak mot en krise i samfunnet, og når vi da samtidig som har en annen krise oppå dette så er det en utfordring som vi vil måtte takle i lang tid fremover, sier Lango.


Nærings- og samfunnsutvikling krever tålmodighet

I tillegg til at tiltak som var planlagt i 2020 fikk anledningen til å gjennomføres i 2021, har omstillingsprogrammet støttet, igangsatt og gjennomført mange prosjekter og tiltak i 2021. Et totale på 38 prosjekter fordelt på de innsatsområdene – hvorav prosjekter som SMB-utvikling, Sápmi Business Arena, ressurs- og rådgivingssenter for reindriften Nannet, samt reisemålsutviklingsprosjektet og bostedsattraktivitetsprosjektet er de største prosjektene som det er blitt jobbet med.

- Nærings- og samfunnsutvikling krever tålmodighet. Utviklingskultur i samfunnet er noe som utvikles over tid og som krever mye ressurser, engasjement og innsats, sier daglig leder Ann Catharina avslutningsvis.


Nedlastbare filer:

Handlingsplan 2022
.pdf
Last ned PDF • 580KB

2021 Årsrapport Ovddos
.pdf
Last ned PDF • 1.03MB

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page