top of page
Søk

Styret i Ovddos vedtok å videreføre Sápmi Business Arena


I forrige uke ble det avholdt styremøte i Ovddos, hvor styret blant annet vedtok å videreføre Sápmi Business Arena til et årlig arrangement.


Sápmi Business Arena arrangementet i mars ble en suksess, og i ettertid har prosjektledelsen og styringsgruppen i prosjektet jobbet med å finne veien videre i prosjektet. Etter den vel gjennomførte konferansen er ønsket om å videreføre prosjektet til et årlig arrangement, og under styremøtet i forrige uke har styret behandlet denne saken.

Vedtaket i styret er at Ovddos viderefører Sápmi Business Arena som et årlig arrangement, minimum som et arrangement med Sápmi Business Hackathon konseptet i kombinasjon med Masterclasses konseptet.

Målet er likevel å gjennomføre Sápmi Business Arena etter scenario 1: Sápmi Business Conference, Sápmi Business Hackathon og Masterclasses i fullskala med samme "conference venue". For at dette skal være mulig så forutsetter det ekstern finansiering, Ovddos går i gang med å søke om ekstern finansiering til prosjektet.


Mange spennende prosjekter fremover

I handlingsplanen for 2022 har styret vedtatt prosjekter som skal igangsettes og

jobbes med i løpet av året. Under dette styremøtet orienterte administrasjonen om flere av disse prosjektene som nå skal igangsettes, som henholdsvis er et prosjekt for å styrke den lokale næringsforeningen og det lokale næringslivet, implementering av tiltaket utviklingsprogram for duodji- og andre kulturnæringer og Economusee-prosjekt, videreføring av Europan-prosjektet samt oppstart av næringsvennlig kommune-prosjektet.

Alle disse prosjektene vil gjennomføres etter PLP-metoden, og alle prosjektene er nå i forstudiefasen. Med andre ord er det mange nye utviklingsprosjekter som igangsettes i tiden fremover.


Tilskudd til nye prosjekter

I tillegg til de øvrige sakene, har styret også behandlet søknader til tre forprosjekter. Det ble innvilget tilskudd til Tundra Drone, Duottar Camping og Hættas Opplevelser, Forprosjektene går ut på bedriftsutvikling, merkevarebygging og utvikling av produktvideo.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page