top of page
Søk

Ovddos går i gang med å etablere et ressurs- og rådgivningssenter for reindrift i KautokeinoStyret i Ovddos har på styremøte den 5. november besluttet å igangsette et forprosjekt der målet er å få etablert et rådgivnings- og ressurssenter for reindrifta i Kautokeino.


Kautokeino kommune har fått omstillingsstatus blant annet med bakgrunn i kontinuerlige omstillinger og utfordringer i reindriftsnæringen.


- Skal vi klare å løse de utfordringene som kautokeino samfunnet har, så må vi sette av ressurser og jobbe med tiltak som gagner reindrifta i kommunen. Reindriftsnæringen er hjørnesteinen i Kautokeino, og de fleste er på en eller måte berørt av det som skjer i reindrifta, sier styreleder i Ovddos, Berit Anne Sara Triumf.


Økt samhandling gir bedre kvalitet

Rådgivnings- og ressurssenteret skal i første omgang bidra til å styrke basisoppgavene i reinbeitedistriktene. Det blir en effektivisering av de administrative oppgavene som reinbeitedistriktene har ansvar for. Videre skal det bidra til bedre samhandling internt i reindrifta, men også eksternt i forhold til offentlig forvaltning, kommuner og andre interessenter.


Ovddos går nå i gang med søknader om ekstern finansiering fra blant andre Sametinget, Reindriftens utviklingsfond og Fefo. Omstillingsorganisasjonen Ovddos er prosjekteier og det skal utlyses en egen prosjektlederstilling for den første fasen.


- Reindrifta skal samhandle med mange andre aktører i for eksempel arealforvaltning og næringsutvikling, og en profesjonalisering av reinbeitedistriktenes administrative oppgaver vil i mange sammenhenger ha en effektiviseringsgevinst også i offentlig forvaltning, sier Triumf.


Forstudie danner grunnlaget for videre arbeid

Arctic Prime har gjort et grundig arbeid på oppdrag for Ovddos. I rapporten fra forstudiet som Arctic Prime har levert styret, kommer det frem at det er mange reinbeitedistrikter som ser potensialet for økt samhandling og effektivisering av de administrative ressursene, og dermed en profesjonalisering av næringen.


- Forstudiet er bestilt på bakgrunn av funn fra tidligere omstillinger i kommunen og i dialog med reindriftsnæringen i utarbeidelsen av omstillingsstrategien, poengterer styrelederen.Se her om hvilke andre prosjekter som ble igangsatt under dette styremøtet.


 

På bildet: t.v. Styreleder Berit Anne Sara Triumf, t.h styremedlem Marit Aune Buljo

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page