Adl film

Forstudie

Beskrivelse fra søker

ADL FILM er et forstudie for å undersøke muligheten for å etablere og drifte et foretak rettet mot
kunstnere, artister og relaterte arenaer i regionen som hovedkunde. Forretningsideen bygger på en
spesialkompetanse av visuell kunst i kombinasjon med filmteknisk utdanning og erfaring, som
evner en type hybriditet og kapasitet til å arbeide med kunstnere på kunstnernes premisser, samt
imøtekomme deres filmtekniske behov, i en grad som andre regionale aktører ikke tilbyr per dags
dato. Forretningsideen bygger videre på behovet til det voksende kunstneriske miljøet i regionen,
den økende interessen for Samisk kunst og kultur nasjonalt og internasjonalt, samt det pågående
behovet for å representere lokale aktører på deres egne kulturelle premisser, slik at kunsten kan
stå sentralt i deres utrykk fremfor stereotypiske fallgruver om hvem kunstneren er i seg.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Februar 2021-April 2021

Tilskuddssum

74000

Prosjekteier

Håloga filmproduksjon

Kontaktperson

Andreas Daugstad Leonardsen