Arctic friluftscamp AS

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Etableringen er i starfase. Det skal utredes om hvilke strategiske valg for etableringen bør prioriteres i henhold til best avkasting og utviklingspotensiale.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2021

Tilskuddssum

45000

Prosjekteier

Jørgen M. Eira

Kontaktperson

Jørgen M. Eira