Bedriftsutvikling gjennom nye produkter og styrket markedsarbeid

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Hættas opplevelser AS ønsker å utvikle et nytt opplevelseskonsept kalt «Villmarkspakken» for å møte endrede krav og behov i markedet etter Covid19, og rigge virksomheten til en mer helårig drift.

I tillegg skal Hættas opplevelser styrke sitt markedsarbeid både i form av morderne og profesjonell materiell, økt innsats på relasjons- og innholdsmarkedsføring for å bygge merkevaren sin, og smarte digitale løsninger for en mer sømløs bestillings- og salgsprosess.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

April 2022 - Mai 2023

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Hættas Opplevelser

Kontaktperson

Odd Arne Hætta