Ekslusiv samisk matopplevelse - Fra oss til deg

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Nordlys Rein er i dag registrert som enkelpersonforetak som produserer kjøtt og kjøttprodukter og vil i forprosjekt fase vurdere å stifte aksjeselskap. Hovedmål i forprosjektet er å utvikle en forretningsmodell om hvordan komme nærmere forbrukere av eksisterende foredlet kjøttprodukter.
Bedriften eier sin egen reinflokk, hvor kjøttet kommer ifra.
Bedriften har som mål med prosjektet å videreutvikle slik at det er flere arbeidsplasser i bedriften. Prosjektet skal også sørge for å oppnå bærekrafts mål i reindriften.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2021 - August 2022

Tilskuddssum

150000

Prosjekteier

Nordlys Rein

Kontaktperson

Johan Martin Johansen Eira