top of page

Et felles senter for natur, kultur og verdensarv

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Videreføring fra forstudien i prosjektet for å etablere et felles senter for natur, kultur og verdensarv

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Oktober 2022-Desember 2022

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Kontaktperson

Anders S Buljo

bottom of page