Etablering av Arctic URBI AS

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Forprosjekt - etablering av friluftsbasert kulturell tjeneste spesielt tilpasset for
barn og unge. Fokus er samisk kultur og språk med hovedformål rettet mot
opplevelse og mestring.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mai 2021-November 2021

Tilskuddssum

134000

Prosjekteier

Jørgen M Eira

Kontaktperson

Mai Britt Eira