Etablering av næringsforening

Nyetablering

Beskrivelse fra søker

Etablerer næringsforening til å bli en robust og attraktiv forening for næringslivet å bli
del av i Kautokeino.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

September 2021-April 2022

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Guovdageainnu ealahussearvi/Kautokeino næringsforening

Kontaktperson

Ellen Cecilie Triumf-Buljo