Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Vi ønsker, gjennom forstudiet, å utarbeide et godt grunnlagsdokument til videreutvikling av et samarbeidsprosjekt som har som mål å etablere et felles senter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino sammen med relevante aktører og interesser.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

September 2021 - Desember 2021

Tilskuddssum

71250

Prosjekteier

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Kontaktperson

Anders S Buljo