top of page

Footwear workshop

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Gama AS skal utvikle nye produkter og trenger derfor mer kompetanse innenfor
denne felten. Vi skal delta på et kurs sammen med andre innenfor skoindustrien.
Målet er å kombinere et kjent produkt (tradisjonelle skaller) med et nytt produkt
(overtrekkssko).

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

September 2022-Oktober 2022

Tilskuddssum

30000

Prosjekteier

Gáma AS

Kontaktperson

Risten Marie M. Buljo

bottom of page