Forprosjekt Materialutsalg bygningsvarer

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Nemo Tec AS vurderer å etablere et materialutsalg for bygningsvarer i Kautokeino. En eventuell satsing vil kreve nytt bygg som inneholder funksjonene salg, utlevering av varer, lager og inngående logistikk. Gjennomføring av denne etableringen vil kreve betydelige investeringer og for å redusere risikoen ønsker en å gjennomføre dette forprosjektet.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

September 2021 - Mars 2022

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Nemo Tec AS

Kontaktperson

Sara Ellen R M Sokki