top of page

Forprosjekt Rieban music from Sápmi

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Rieban BM Haglund Musikkprod.ønsker å blir en stor aktør innen joik og musikk i Sápmi og internasjonalt.
Med det nye lovende konseptet «Bernt Mikkel Haglund ja juoigit» ser vi muligheter
for å nå langt utover Sápmis grenser, og gjøre prosjektet til hovedsatningsområde, som kan generere gode inntekter og nye arbeidsplasser.
Målet er å bli en stor, lønnsom og synlig kulturaktør.
Vi vil bygge nettverk og finne ut hvordan nettverk i Sapmi og internasjonalt er oppbygd, ved å ta kontakt med de forskjellige kulturinstitusjoner og aktører.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Oktober 2022-November 2023

Tilskuddssum

187500

Prosjekteier

Rieban BM Haglund Musikkprod

Kontaktperson

Bernt Mikkel Haglund

bottom of page