Forprosjekt nettbasert samiskundervisning

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Samisk nettskole søker om støtte til forprosjekt for planlegging og iverksetting av et digitalt innvoasjonsprosjekt med mål å utvikle et nettbasert samiskundervisningstilbud i nordsamisk for videregående nivå. Prosjektet skal dekke et stort behov i markedet som går på å gi tilrettelagt undervisning i samisk for målgruppen, der elever kan lære samisk hvor de vil og når de vil. Til dette skal det brukes tilrettelagte nettbaserte læringstjenester i samisk språk med ny pedagogikk for fleksibel læring og nye metoder og læringsstrategier tilpasset enkelte brukeres behov og forkunnskaper. Prosjektet skal utvikle tjenester som i første omgang retter seg mot elever i Norge som har rett til opplæring i samisk på videregående nivå, og som ikke får tilbud om det på egen skole. Utgangspunktet for etableringen av dette tilbudet ligger i den kompetansen bedriften har om både design av fleksibel undervisning og undervisning i og på samisk på videregående nivå og voksenopplæring.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

November 2020-April 2021

Tilskuddssum

187000

Prosjekteier

Eira neahttaskuvla

Kontaktperson

Mia Carina Eira