Forprosjekt produksjon av spekepølser

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Prøveproduksjon av spekepølser av 100 % rein samt speket-, røkt-, boknet og tørket reinkjøtt.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Oktober 2020-april 2021

Tilskuddssum

129000

Prosjekteier

Johan S. Buljo

Kontaktperson

Johan S. Buljo