Forprosjekt produktvideo dronelys

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Tundra Drone er en Kautokeino-basert vekstbedrift. Vårt verdiløfte er "pioneering drone equipment" - gjennom vår produktportefølje skal vi gi dronepiloter superkrefter gjennom produkter som muliggjør nye funksjoner og tjenester. Vårt første og viktigste produkt Automoving Light, som nettopp har blitt patentert og er nå sendt ut til testing hos de første kundene i Norge, Europa og USA. Gjennom dette forprosjektet skal vi ta de neste stegene ut i markedet, gjøre vårt første kommersielle salg og hente inn betydelig investorkapital for vekst. En av de viktigste aktivitetene for å få dette til, er utvikling av en produktvideo. Lykkes vi med dette prosjektet, håper vi å kunne ansette 25 personer de neste fem årene.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2022 - Oktober 2022

Tilskuddssum

175000

Prosjekteier

Tundra Drone

Kontaktperson

Tor Erik Somby