top of page

HACCP-kurs

Kompetansehevingstiltak

Beskrivelse fra søker

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Desember 2020

Tilskuddssum

7400

Prosjekteier

Johan S. Buljo

Kontaktperson

Johan S. Buljo

bottom of page