Kompetanseheving Tundra Drone

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Fra 01.01.2021 gjelder et nytt europeisk droneregelverk i Norge som krever at vi må
tilfredsstille nye krav om kompetanse og sertifiseringer for å kunne gjennomføre
våre droneoperasjoner. For å sikre at vi kan fly droner i forbindelse med
produktutvikling, markedsføring og salg, har Tundra Drone behov for å gjennomføre
kompetanseheving og sertifisere oss i flere av kategoriene i det nye regelverket.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2021-Mai 2021

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Tundra Drone AS

Kontaktperson

Tor Erik Somby