Kompetanseheving klatring og trefelling

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Nor-skog AS ønsker å gjennomføre kompetanseheving ved deltakelse på kurs innen klatring og trefelling. Opptil 5 medarbeidere vil delta.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2021 - April 2022

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Nor-skog AS

Kontaktperson

Mikkel Nils Andreas Eira