Kurs i transport av rein

Kompetansehevingstiltak

Beskrivelse fra søker

Skal du transportere dyr som en del av næring må du ha fullført kurs og mottatt kompetansebevis. Eksempler på næringstransport er transport til slakteri, transport av andres dyr mellom beiter og transport i forbindelse med turisme.

På grunn av regelverk rundt transport av rein, ser vi det som nødvendig at ansatte har godkjent opplæring/kompetansebevis for transport av levende reinsdyr, for å kunne drive med turisme.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

November 2020-Desember 2020

Tilskuddssum

11900

Prosjekteier

Ittugáissát AS

Kontaktperson

Berit Kristine Utsi