Markedsundersøkelse, gjennomføring av pilottimer og kunnskapsutveksling

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Davvi Division er et nytt kulturstudio i Guovdageaidnu som gjennom danse- og musikkrelaterte kurs, workshops, fremføringer og events skal være med på å skape et pulserende danse- og musikkmiljø i Kautokeino. Gjennom forstudiet skal Davvi Division teste nye kurskonsepter og sjekke interessen blant Guovdageaidnus befolkning og slike aktiviteter.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

April 2022 - Juni 2022

Tilskuddssum

27000

Prosjekteier

Davvi Division

Kontaktperson

Ánná-Katri Helander & Anthoni Hætta