top of page

Meahcci dat addá

Forstudie

Beskrivelse fra søker

GHS ønsker å utvikle et system for å synliggjøre kunnskap og informasjon om samers bruk av meahcci.
Derfor vil vi:
1) utvikle metodologi for dokumentasjon, kartlegging av og kunnskap om samers bruk av meahcci (meahcceávkkástallan).
2) utvikle og etablere en digital lagrings- og formidlingsplattform for denne informasjonen og kunnskapen. Vårt prosjekt vil være et pilotprosjekt og tjene som veiviser for samme type arbeid i hele Sápmi.
3) følge opp arbeidet med å utvikle/etablere en app som gjør innholdet mer presentabelt og som kan inkludere historiske og kulturelle plasser/steder i kommunen (historisk vandring i Guovdageaidnu).
4) utvikle et system for free, prior and informed consent slik at folk skal være trygge på å kunne dele sin informasjon og kunnskap.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

September 2022-Desember 2022

Tilskuddssum

75000

Prosjekteier

Guovdageainnu historjasearvi

Kontaktperson

Nils Johan Heatta

bottom of page