Merkevarebygging og produktutvikling

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Duottar Camping AS har nylig åpnet for gjester etter stor oppgraderingsarbeid i perioden 2020 - 2022. Påsken var campingen fullbooket og gjestene ble værende i en hel uke. Siden åpningen har Duottar Camping hatt en jevn strøm med besøkende mange som blir gjerne flere netter.
Duottar Camping ønsker etter vellykket oppgradering, utvikle vårt konsept ytterligere for å kunne sikte mot helårsdrift i fremtiden. Korona har også hatt betydning for oss og vi ønsker gjennom utviklingsprosjektet tilpasse oss det nye markedet etter korona. Basert på de nye trendene og markedskunnskap ønsker vi å utvikle vår markedsføring gjennom innholdsproduksjon og kommunikasjonsstrategier, samt foreta undersøkelser for å skape et nytt overnattingskonsept som vil bidra til å møte flere målgrupper og utvide sesongen. Denne produktutviklingen vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i en bygd som sliter med fraflytting og er truet.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juni 2022 - Desember 2022

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Duottar Camping

Kontaktperson

Ole Johan Buljo