top of page

Mobil og smart arbeidsmodul

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Konseptet er en framtidsrettet tilpasning til markedsendringer. Prosjektet skal utvikle en mobil og smart
arbeidsmodul. Konseptet vil bruke metoder som gir høy fleksibilitet som kan tilpasses kunden. Konseptet har funksjoner som bygger på det vi mener kan bli det perfekte hjemmekontoret.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

August 2021-Desember 2021

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Sokki Consult

Kontaktperson

Mikkel Ole Sokki

bottom of page