Moderne tillitsbasert ledelse- og salgskommunikasjon

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Kompetansehevingstiltak for en moderne leder i 2021 og spesielt innen tillitsbasert personlig medarbeiderkommunikasjon og moderne salgskommunkasjon.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juli 2021 - Oktober 2021

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Rein Styrke AS

Kontaktperson

Ellen Cecilie Triumf-Buljo