Oppgradering og vedlikehold

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Bedriften ønsker å utvikle overnattingstilbud til norske gjester og gjøre andre oppgraderinger i eksisterende tilbud for å møte kravene i hygienerestriksjoner i forhold til Covid-19.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Vinter 2020-vår 2021

Tilskuddssum

45000

Prosjekteier

Aslak Sokki

Kontaktperson

Aslak Sokki