Privat innlosjering som supplement til eksisterende kommersiell overnatting

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Dette prosjektet skal utvikle et konsept for å tilrettelegge for privat overnatting i
peak-perioder når ikke overnattingsbedrifter har kapasitet. Konkret nå i første
omgang vil vi kartlegge og tilrettelegge for Sápmi Business Hackaton som
arrangeres 21-23 mars i år.
Systemet skal være et supplement til de eksisterende kommersielle
overnattingsbedrifter. Sluttproduktet skal være bookbart og lett tilgjengelig for
gjester i aktuelle perioder.
Vi ønsker at vi ved denne forstudien får et grunnlag for å videreutvikle konseptet
slik at det kan bli en permanent ordning. Det vil også kunne gi grunnlag for
pakketering av reiselivsprodukter i kommunen

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Februar 2022 - Mai 2022

Tilskuddssum

14000

Prosjekteier

Arctic Motell AS

Kontaktperson

Gunn Elisabeth Kristensen