Produktutvikling

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Cavzo.no en helårs reisebedrift med base i Maze. Bedriften er medlem i Visit Alta og har bygget gode relasjoner til norske og utenlandske turoperatører (TO).

Cavzo.no har blitt hardt rammet av Covid og er nødt til å tilpasse seg den nye "etter-corona-markedet". Internasjonale turoperatører forespeiler endring i markedet med mindre grupper, mer miljøbevisste kunder og kunder som er opptatt av historiefortelling og kultur. Basert på de nye trendene og dialog med TO ønsker vi å videreutvikle våre sommer- og høst produktene ved Alta-vassdraget.

Cavzo.no deltar i SMB-utvikling. Med dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle produktene våre slik at kundekretsen våres blir utvidet. Pr idag er kundekretsen kraftig redusert pga covid19. Vi ønsker å gjøre produktene våre mer tilpasset og tilgjengelig for de lokale kundene. Tanken er også å opprettholde den lokale kundekretsen etter at covid19 er over. Produktutviklingen vil åpne opp for flere arbeidsplasser i en liten bygd som allerede er truet fra før av.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2021-Mars 2022

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Cavzo.no

Kontaktperson

Risten J Eira Oskal