Produktutvikling og økonomisk innovasjon innen samisk kunst

3-årig prosjekt

Beskrivelse fra søker

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Oktober 2020-Desember 2023

Tilskuddssum

600000

Prosjekteier

Dáiddadállu

Kontaktperson

Dine Arnannguaq Fenger Lynge