top of page

Produktutvilking og markedsarbeid

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Arctic Motell & Kautokeino Camping AS har nylig ferdigstilt et større oppgradering
sarbeid som varte i perioden 2020 - 2021. Oppgraderingen var i tråd med ny forretningsplan og strategi om helårlig drift og andre typer gjester (inn i kulturen).
Under koronapandemien spesielt og også etterpå, så Arctic Motell en økende etterpsørsel fra sine egne gjester om lokal mattilbud. Arctic Motell ønsker etter vellykket oppgradering, utvikle vårt konsept ytterligere for å kunne sikre helårsdrift i fremtiden. Basert på de nye trendene og markedskunnskap ønsker vi å viderutvikle vårt produkt gjennom å skape et lokalmatkonsept med tilhørende restaurant, samt videreutvikle vårt markedsarbeid gjennom innholdsproduksjon. Denne produktutviklingen vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i en bygd som sliter med fraflytting og er truet.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

September 2022-Februar 2023

Tilskuddssum

180000

Prosjekteier

Arctic Motell AS

Kontaktperson

Gunn Elisabeth Kristensen

bottom of page