top of page

Sálteguolli

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Prosjektet går ut på å finne ut av om innlandsfisk kan utnyttes som salgsvare, og til hvilke markeder det kan være aktuelt å selge det til.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2023 - Juni 2023

Tilskuddssum

64500

Prosjekteier

John Mikkel N. Gaup

Kontaktperson

John Mikkel Gaup

bottom of page