Sámi beassášmárkanat 50 jagi

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

I 2021 markerer Beassášmárkanat 50 år som en av de viktigste kulturbærerne av samisk musikk, kunst og kultur. Festivalen har et spesielt ansvar om å styrke samhold og identitet lokalt og i Sápmi. Festivalens historie og bidrag til det samiske samfunnet bør bli tatt vare på og videreført til kommende generasjoner. I anledning 50-årsjubileum skal Sámi musihkkafestivála gjennomføre en omfattende innsamling av dokumentasjon av festivalens historie. En slik innsamling av verdifull historie vil være veldig positivt for hele festivalen og Kautokeino. Gjennom prosjektet Sámi beassášmárkanat 50 jagi ønsker vi å samle inn dokumentasjon hvor deler skal bli presentert under påskefestivalen 2021 i form en utstilling med bilder gjennom 50 år. Prosjektet vil også vise hvilke muligheter det er å lage annet materiale som kan offentliggjøres.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Oktober 2020-mai 2021

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Sámi musihkkafestivála

Kontaktperson

Elle Mari Dunfjell Oskal