Sámi ealáhusaipod

Intern prosjekt

Beskrivelse fra søker

Prosjektet handler om å lage podkast med forskjellige samiske næringslivsaktører, ledere av private bedrifter, kompetansepersoner og personer som tidligere har drevet en privat bedrift i Sápmi. Næringslivs- og bedriftsutvikling handler i stor grad om at bedriftene skal vokse og at det skal etableres nye bærekraftige bedrifter. Evnen til å vokse omfatter i hovedsak evnen til å investere i nye markeder og samtidig evnen til å utvikle nye produkter og tjenester gjennom innovasjon.

Et av målene til omstillingsprogrammet er å øke innovasjons- og utviklingsevnen i samfunnet. Innovasjonsevne er et komplekst begrep og som påvirkes av mange faktorer, blant annet handler innovasjonsevne i stor grad om kompetanse og læring. Derfor er det viktig å jobbe med å løfte kompetansen til bedrifter og samfunn gjennom for eksempel kurs og studieforløp. Dette er tiltak som er tidskrevende i forhold til tilrettelegging av studie- og kursprogram, og motivasjon til den enkelte.

Innovasjonsevnen kan også økes gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling, dette kan skje gjennom arrangering av fysiske møtearenaer og nettverkssamlinger, men det kan også tilrettelegges gjennom digitale verktøy.

I dag er podkast en veldig populært og voksende mediekanal og stadig flere hører på podkast i læringsøyemed i tillegg til underholdning.


Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2020-Desember 2020

Tilskuddssum

120000

Prosjekteier

Ovddos AS

Kontaktperson

Ann Catharina Lango