top of page

Søknad om støtte til Skisse- og forprosjekt - Ny Daiddadallu

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Gjennomføre
reguleringsplanarbeider, skisse- og forprosjekt, kostnadsberegning for ett nytt bygg, organisering av
eierskapsforhold samt videre planlegging av bygget og finansiering. Dagens bygningsmasse som Dáiddadállu
(DD) disponerer har ikke tilstrekkelig areal og oppfyller ikke de funksjonene som DD har behov for å kunne
utvikle og stimulere innen tverrfaglig kunst,nasjonalt og internasjonalt.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Oktober 2020-August 2021

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Dáiddadállu

Kontaktperson

Dine Fenger Lynge

bottom of page