top of page

Sanking og formidling av naturens verdier i Sápmi

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Prosjektet skal undersøke mulighetene til å sanke ulike planter, urter, bær og sopp som er lokalt forankret, og sjekke markedets betalingsvillighet til å være med på sanketurer ute i den arktiske naturen.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Desember 2022 - Mars 2023

Tilskuddssum

65000

Prosjekteier

Gerlinde Thiessen

Kontaktperson

Gerlinde Thiessen

bottom of page