Sertifisering varmepumpe

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Prosjektet har sin hensikt i å fremskaffe nødvendige sertifikater for å kunne utføre arbeid som varmepumpemontasje.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Desember 2021 - Februar 2022

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

P Bongo

Kontaktperson

Per Ivan Bongo