Strategiplan for Kautokeino Boligselskap AS 2021-2031

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Kautokeino Boligselskap AS skal utarbeide strategiplan for perioden 2021-2031. Forprosjektet skal ta for seg ny investeringer av boliger, digitalisering av tjenester, utviklingsmuligheter for selskapet, satsingsområder, tjenestetilbudet generelt og selskapets rolle i framtidens Kautokeino.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Januar 2021-Desember 2021

Tilskuddssum

150000

Prosjekteier

Kautokeino Boligselskap AS

Kontaktperson

Mikkel Ailo Gaup