Tradisjonell temming av rein

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Tradisjonell reintemming -Økning av salg av produkt.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Februar 2021-Mai 2021

Tilskuddssum

140000

Prosjekteier

Aslak Sokki

Kontaktperson

Aslak Sokki