top of page

Videreutvikling, markedsføring og kompetanseheving

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

I dette prosjektet skal vi ta neste steget i vår bedriftsutvikling og satse på utvikling og profesjonalisering av
vårt markedsarbeid, særlig salg og digital kommunikasjon gjennom å bygge kompetanse og nettverk mot
utenlandske TO, og ved rigge våre digitale kanaler for både synlighet og salg, for å gjøre
bestillingsopplevelsen for individuelle kunder mer sømløs. Vi vil også fokusere på kvalitetssikring gjennom å
videreutvikle våre hovedprodukter ihht til sikkerhetskrav og gjennomføre kompetanseheving innen HMS og
risikostyring, samt økonomistyring.I tillegg til kvalitetssikring og videreutvikling av vårt vertskap gjennom
utvikling av vår guidekompetanse, opprettelse av en fakta- og kunnskaps-/historiedatabse mm.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

September 2022-Februar 2022

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Sami Aurora

Kontaktperson

Terje Ante Eira Horten

bottom of page