Workshop i å lage en samarbeidsplattform

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Kompetansehevingsmidlene skal gjøre Vuoibmi i stand til å etablere en teknisk
plattform som skal fungere både som markedsføring- og salgskanal, og øke
forståelsen for moderne teknikker for å nå vår kundegruppe.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2021-September 2021

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Vuoibmi

Kontaktperson

Berit Anne Reinås