top of page

Forprosjekt Kemi Verksted

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Vi skal gjennom et forprosjekt finne ut hvordan forretningsidéen til Ailo Aslaksen Kemi kan utvikles til å bli en bedriftsetablering i Kautokeino.
Ailo har både utdannelse og arbeidspraksis i å reparere karosseriskader på kjøretøy som Atv, snøskutere og diverse typer tilhengere. Dette er kjøretøy som brukes i både næring og privat sammenheng og skader på kjøretøyene oppstår jevnlig, særlig ved tøff næringsbruk. Disse skadene håndteres i dag ofte som forsikringssaker hvor det som regel byttes ut karosserideler som er skadet. Dette er deler som kan repareres, men det krever kunnskap og kapasitet som Ailu A.Kemi besitter. Reparasjon og ombruk av skadet karosseri vil gi betydelig lavere belastning på klimaet og anses som en ny moderne og bærekraftig forretningsmodell.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Desember 2022 - Mars 2023

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Ailo Aslaksen Kemi

Kontaktperson

Ailo Aslaksen Kemi

bottom of page